Banner Nidzica

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: “Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy”

Poleć

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6029/PolskiLad, Powiat Nidzicki zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Świętego Krzyża w Nidzicy” w ramach którego zostaną wykonane prace przygotowawcze, demontaż dachu, naprawa korony murów, naprawa więźby i pokrycie dachu.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: rolandzagora@gmail.com

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 projekt budowlany
  3. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
  4. Załacznik Nr 4 pozwolenie – WKZ
  5. Załącznik Nr 5 Przedmiar
  6. Załącznik nr 6 – wzór umowy
  7. Załącznik nr 7 – wykaz osób
  8. Załącznik nr 8 – wykaz usług
Skip to content