Banner Nidzica

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy”

Poleć

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6196/PolskiLad, Powiat Nidzicki zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Remont dachu nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy” w ramach którego zostaną wykonane roboty budowlane obejmujące m.in. prace przygotowawcze, pokrycie dachowe, więźbę dachową, rynny.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: nidzica.wojciecha@archwarmia.pl; pracowniarenovo@gmail.com

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy
  3. Załączniki do postępowania zakupowego
Skip to content