Banner Nidzica

Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W NIDZICY

13 -100 Nidzica
ul. Traugutta 23

adres e-mail:
sekretariat@powiatnidzicki.pl
www.powiatnidzicki.pl

Tel. (0 prefix 89) 625 32 79
Fax. (0 prefix 89) 625 32 79

NIP Powiatu Nidzickiego: 9840161589
REGON Powiatu Nidzickiego: 510742505

NIP Starostwa Powiatowego: 9840088817
REGON Starostwa Powiatowego: 510750380

Rachunek bankowy Powiatu Nidzickiego: 35 8834 0009 2001 0004 9780 0002

Rachunek bankowy Starostwa Powiatowego:  62 8834 0009 2001 0004 9780 0001

Należności z tytułu OPŁATY SKARBOWEJ wnoszone w formie bezgotówkowej należy uiszczać na konto:

Gmina Nidzica Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica

PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie

nr 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993

Skip to content