Banner Nidzica

Powiat

 Powiat Nidzicki należy geograficznie do obszaru Pojezierza Mazurskiego. Położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, na granicy z województwem mazowieckim. W jego skład wchodzą cztery gminy: Kozłowo, Janowiec Kościelny Janowo oraz Nidzica., a łączna powierzchnia wynosi 961 km2. Powiat zamieszkuje około 33 tysięcy osób, z czego ponad 14 tysięcy w mieście Nidzica. W skład powiatu wchodzi 165 jednostek osadniczych, z których 103 to wsie sołeckie, średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 35 osób. Siedzibą Powiatu jest miasto Nidzica.

Powiat Nidzicki dysponuje gęstą siecią dróg, z czego 414,9 km to drogi powiatowe, 61,4 km krajowe, 145,5km wojewódzkie. Przez teren Powiatu przebiega również zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa – Nidzica – Olsztyn, posiadająca połączenie z magistralą kolejową Warszawa – Gdańsk. Powiat Nidzicki należy do średnio uprzemysłowionych. Działają tu podmioty gospodarcze o charakterze handlowym, usługowym i wytwórczym. W większości są to podmioty małe i średnie. Rolnictwo jest główną bazą gospodarczą i społeczną gmin wchodzących w skład powiatu. Zasoby leśne stanowią podstawę do produkcji drewna i wyrobów z drewna. Naturalne warunki przyrodnicze zdecydowały o charakterze rozwoju Powiatu i ukształtowały główne gałęzie gospodarki. Najbardziej rozwinięte gałęzie to przemysł drzewny i metalowy. Na bazie dobrze rozwiniętego przemysłu drzewnego prężnie działa sektor meblarski.

Powiat Nidzicki należy do obszaru “Zielonych Płuc” Polski. Obszar ten to mało spotykany w skali europejskiej pagórkowaty krajobraz, pokryty licznymi polodowcowymi jeziorami, lasami obfitującymi w runo leśne i dziką zwierzynę. Liczne miejsca ze względu na swoją przyrodniczą wartość zostały objęte ochroną rezerwatową, gdzie można spotkać unikalne siedliska wielu rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

W niedalekiej odległości od Nidzicy znajduje się rezerwat krajobrazowy źródeł rzeki Łyny, rezerwat przyrody nieożywionej Koniuszanka I oraz rezerwat florystyczny Koniuszanka II ze starodrzewiem dębowym i wkomponowaną w krajobraz ścieżką dydaktyczną w leśnictwie Wikno, punkt widokowy nad jeziorem Zdręczno oraz oznaczone szlaki rowerowe i piesze. Okolice Jeziora Orłowo stanowią miejsce bytowania żółwia błotnego, niezwykle rzadkiego na terenie kraju. Osobliwością jest “Kamień Tatarski” – jeden z największych głazów narzutowych na Mazurach pozostawionych przez ustępujący lodowiec.

W tę wspaniałą przyrodę wtopione są zabytki historyczne. Miasto Nidzica może poszczycić się największym na Mazurach, XIV wiecznym, pokrzyżackim zamkiem o charakterze rezydencjonalno – obronnym.

Na uwagę zasługują też:
– klasztorek, w którym znajduje się archiwum państwowe,
– kościół św. Wojciecha z XIV w.
– kościół ewangelicki,
– cmentarz z I wojny światowej w Orłowie,
– Łyński Młyn,
– liczne kurhany i cmentarzyska.

Duża ilość jezior (33, w tym 22 w gminie Nidzica, 1 w gminie Janowo i 10 w gminie Kozłowo) i lasów, czyste środowisko, bogata historia powiatu stanowią doskonałe warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki.

Skip to content