Aktualności

Zarząd Powiatu w Nidzicy ZAPRASZA organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu “Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zaproszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok – projekt Projekt_Uchwaly_Rady_Powiatu_w_Nidzicy_o_przyjeciu_programu_wspolpracy_z_org._poz._na_2024_r Formularz zgłaszania opinii do Programu Współpracy Drukuj

Czytaj dalej »