Banner Nidzica

WYJAŚNIENIE DOT. DYŻURÓW APTEK

Poleć

Szanowni Państwo,

         w związku z licznymi sygnałami mieszkańców Powiatu Nidzickiego o zamkniętych aptekach pełniących dyżury w porze nocnej, soboty, niedziele i dni świąteczne, informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Uchwałą  Rady Powiatu z dnia 29 maja 2020 r. na terenie miasta Nidzica dyżury rotacyjnie pełnią wszystkie apteki i w związku z tym mieszkańcy naszego Powiatu powinni mieć zapewniony dostęp do tych usług całodobowo. Powiat Nidzicki nie prowadzi aptek i nie ponosi odpowiedzialności za sytuację,  gdy wyznaczona do dyżuru apteka jest zamknięta. To podmiot prowadzący aptekę samowolnie decyduje o niepełnieniu dyżuru. Powiat nie może w stosunku do takiego podmiotu wyciągnąć konsekwencji lub nałożyć na niego sankcje, gdyż prawo nie daje nam takich uprawnień.

Zarząd Powiatu w Nidzicy i Rada Powiatu w Nidzicy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec takich działań podmiotów prowadzących apteki. W związku z tą sytuacją podjęliśmy odpowiednie kroki, które mają na celu jak najszybsze rozwiązanie problemu. W piątek wystosowane zostało pismo do podmiotu prowadzącego apteki o złożenie wyjaśnień odnośnie niepełnienia dyżurów. Ponadto o sprawie został zawiadomiony Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie. W dniu dzisiejszym podejmowane są kolejne działania mające na celu przywrócenie dyżurów aptek w Powiecie Nidzickim.

Dziękuję mieszkańcom Powiatu za wszelkie informacje w powyższej sprawie  i pragnę zapewnić Państwa, że zrobimy wszystko, by dostęp do produktów leczniczych nie został zaburzony, a co za tym idzie, nie wpłynął negatywnie na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

Starosta Nidzicki
Marcin Paliński

Skip to content