Banner Nidzica

Elektroniczny Dziennik Budowy z aplikacją

Poleć

Przebieg robót budowlanych w wygodnej aplikacji.

Aplikacja EDB umożliwia realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy. W EDB można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do właściwego terytorialnie organu administracji budowlanej, odebrać dziennik, a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy
i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Wpisy można umieszczać tak, jak w tradycyjnym dzienniku, a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejsca o dowolnej porze.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Skip to content