Banner Nidzica

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Poleć
Skip to content