Banner Nidzica

Ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego”

Poleć

Loga

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/6037/PolskiLad, Powiat Nidzicki zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Remont i rewaloryzacja kamiennego ogrodzenia placu przykościelnego” w ramach którego zostaną wykonane roboty porządkowe, zabezpieczające, rozbiórkowe i renowacyjne polegające m.in. na naprawie okładziny kamiennej muru, uzupełnieniu ubytków i zabezpieczeniu murów przed wilgocią (izolacje przeciwwilgociowe).

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: lyna@archwarmia.pl

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe Łyna (002)
  2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 Dokumentacja fotograficzna
  4. Załącznik nr 3 Wzór umowy
  5. Załącznik nr 4 Przedmiar robót
Skip to content