Banner Nidzica

Powiat Nidzicki podpisał kolejną umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Poleć

Powiat Nidzicki   podpisał kolejną umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa, program: CYBER.MIL z klasą 

Dofinansowanie – 62 280,00 zł

Całkowita wartość zadania – 77 850,00 zł

Opis zadania: dotacja udzielona została w związku z kontynuacją udziału Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w realizacji, w formie innowacji pedagogicznej, „Programu CYBER.MIL z klasą” wprowadzonego zarządzeniem nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu CYBER.MIL z klasą, polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie dla nauczycieli uczących przedmiotów dodatkowych w roku 2023 oraz na zakup jednolitego ubioru 15 uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024.

Skip to content