Banner Nidzica

III EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POWIECIE NIDZICKIM

Poleć
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 r. oraz ogłoszenia wyników glosowania
Uchwała w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2023 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji.

Zatwierdzona lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 29 listopada  2022 r. zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r.

Poniżej lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2023 r. oraz wyniki głosowania.

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2022 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym. Głosowanie trwa od 9 do 18 listopada 2022 r. Poniżej lista propozycji zadań i karty do głosowania.

Procedura głosowania:

 1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.
 2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
 3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
 4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej bip.powiatnidzicki.pl  oraz na stronie internetowej www.powiatnidzicki.pl w aktualnościach oraz w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
 5. Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
  • w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
  • w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
  • w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
  • w Urzędzie Gminy w Janowie,
  • w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym.
 6. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 18 listopada 2022 r.
 7. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych.
 8. Za nieważny głos uznaje się:
  • Oddany na karcie niewłaściwej lub niezawierającej czytelnego podpisu osoby głosującej, niezawierającej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,
  • Oddany na więcej niż jedno zadanie,
  • Oddany przez osoby nieuprawnione.
 9. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
 10. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
 11. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 12. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 13. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 

Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wstępna lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 31 października 2022 r. ustalił wstępną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych.

OGŁOSZENIE NABORU

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 68 000 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych w poszczególnych gminach nie może przekroczyć kwoty 11 000 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można składać w okresie od 1 września 2022 r. do 23 września 2022 r. na załączonym poniżej formularzu (w formie papierowej: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej: sekretariat@powiatnidzicki.pl).

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się w poniższych załącznikach:

Uchwała – zasady i tryb przeprowadzenia

Uchwała – w sprawie określenia podziału wysokości środków oraz ustalenia harmonogramu realizacji

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – lista osób popierających

Uchwała w sprawie zmiany Harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego

II EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POWIECIE NIDZICKIM
I Przełajowy Bieg im. prof. Ryszarda Juszkiewicza

Zapraszamy do lektury artykułu oraz bogatej fotorelacji z tego wydarzenia:

https://janowiec.com.pl/2022/04/27/i-przelajowy-bieg-im-prof-ryszarda-juszkiewicza/

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem

BEZPIECZNY STRAŻAK – kto może dołączyć do OSP?

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 30 listopada  2021 r. zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. Poniżej lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Nidzickiego w 2022 r. oraz wyniki głosowania.

Wyniki głosowania 

Ostateczna lista propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym. Głosowanie trwa od 2 do 18 listopada 2021 r. . Poniżej lista propozycji zadań i karty do głosowania.

 

Procedura głosowania:

  1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim
   i powszechnym.
  2. Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
  3. Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę.
   W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
  4. Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.powiatnidzicki.pl w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
  5. Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 18 listopada 2021 r.
  6. Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
  7. W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.
  8. Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.
  9. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
  10. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
  11. Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
  12. Głosowanie w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:

 

 • w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
 • w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
 • w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowie,
 • w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym
 

Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Wstępna lista przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych

Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 r. ustalił wstępną listę przyjętych zadań, które zostaną poddane konsultacjom społecznym poprzez głosowanie mieszkańców i zadań odrzuconych. 

Lista zadań, które zostaną poddane konsultacjom.

OGŁOSZENIE NABORU

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 60 000 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych w poszczególnych gminach nie może przekroczyć kwoty 11 000 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 2 000 zł.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można składać w okresie od 1 września 2021 r. do 23 września 2021 r. na załączonym poniżej formularzu (w formie papierowej: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej: sekretariat@powiatnidzicki.pl).

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się w poniższych załącznikach:

Uchwała – zasady i tryb przeprowadzenia

Uchwała – podział wartości i harmonogram

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – lista osób popierających

Zał. 1 – formularz zgłoszenia

Zał. 2 – lista osób popierających

 
Skip to content