Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Share on email
Poleć

Działając na podstawie art. 38 w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) ogłaszam rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

…Pobierz więcej informacji…

herb
KOMUNIKATY

Uwaga

Starosta Nidzicki informuje,

że w dniu 22 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy

pracuje w godzinach od 730 do 1200.

Kasa czynna będzie w godzinach od 800 do 1130.

Skip to content