Banner Nidzica

Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Poleć

Działając na podstawie art. 38 w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) ogłaszam rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

…Pobierz więcej informacji…

Skip to content