CYFROWY POWIAT

Share on email
Poleć
Logotypy Cyfrowy Powiat

Powiat Nidzicki w dniu 12.10.2022 r. zawarł umowę o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

Celem projektu jest cyfryzacja jednostki publicznej – Starostwa Powiatowego w Nidzicy poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00

Okres realizacji projektu 13.10.2022 – 12.10.2023 r.

herb
KOMUNIKATY

Uwaga

Starosta Nidzicki informuje,

że w dniu 22 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy

pracuje w godzinach od 730 do 1200.

Kasa czynna będzie w godzinach od 800 do 1130.

Skip to content