Banner Nidzica

Na pomoc Ukrainie! Lista radców prawnych i aplikantów świadczących nieodpłatną pomoc prawną na rzecz osób przybywających z Ukrainy!

Poleć
Poniżej publikujemy listę radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP Olsztyn, którzy w godzinach 8:00-20:00 będą telefonicznie udzielać bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim osobom dotkniętym działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.
 
W przypadku gdy dany numer telefonu nie będzie odpowiadał bądź będzie niedostępny, prosimy o kontakt z inną osobą z listy.
Ze wszelkimi pytaniami w zakresie pomocy można się również zwracać na adres biuro@oirp.olsztyn.pl
 
Pomoc ma na celu przede wszystkim wsparcie w procedurach legalizacyjnych pobytu w Polsce, uzyskaniu statusu uchodźcy bądź azylu politycznego, procedurach związanych z zatrudnieniem, świadczeniami zdrowotnymi oraz każde inne wsparcie prawne, które okaże się niezbędne w danej sytuacji.
Zapraszamy do kontaktu wszystkich potrzebujących!
lista
Skip to content