Banner Nidzica

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23

Poleć

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją) oraz projekt umowy o roboty budowlane stanowiący załącznik Rozdziału III do SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy wraz z załączonymi formularzami

Wzór umowy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia – po zmianach

Wzór umowy – po zmianach

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pozostałe załączniki ze względu na duży rozmiar znajdują się pod adresem: bip.powiatnidzicki.pl

Skip to content