1

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim Powiatu Nidzickiego! Głosowanie trwa od 2 do 18 listopada 2021 r.

logo budżetu obywatelskiego

Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym. Głosowanie trwa od 2 do 18 listopada 2021 r. Lista propozycji zadań:✔️ Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.✔️ Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.✔️ Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.✔️ Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.✔️ Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:- w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,- w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,- w Urzędzie Gminy w Kozłowie,- w Urzędzie Gminy w Janowie,- w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym.✔️ Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 18 listopada 2021 r.