Banner Nidzica

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim Powiatu Nidzickiego! Głosowanie trwa od 2 do 18 listopada 2021 r.

Poleć
Zarząd Powiatu w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 28 października 2021 r. ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym.
 
Głosowanie trwa od 2 do 18 listopada 2021 r.
 
✔️ Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.
✔️ Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.
✔️ Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka – można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.
✔️ Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.powiatnidzicki.pl w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.
✔️ Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:
– w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
– w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
– w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
– w Urzędzie Gminy w Janowie,
– w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym.
✔️ Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 18 listopada 2021 r.
 
Skip to content