Banner Nidzica

STRATEGIA OF MAZURY POŁUDNIOWE 2030 – ANKIETY

Poleć

Strategia OF Mazury Południowe 2030.

Powiat Nidzicki przystąpił do inicjatywy pn. „Południowe Mazury”.

Celem inicjatywy jest wyznaczenie i ujęcie obszaru funkcjonalnego pn. Południowe Mazury (powiaty: działdowski, nidzicki, szczycieński i piski) w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 oraz w dalszej perspektywie w RPO na lata 2021-27. Najważniejszym zadaniem w chwili obecnej jest opracowanie strategii rozwoju tego obszaru.

30 lipca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie podpisano umowy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER na opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030/OF Południowe Mazury.

W związku z bardzo szybką ścieżką tworzenia strategii, zwracamy się z prośbą o wypełnienie za pomocą niżej podanego linku fiszek projektowych dla projektów, które chcą Państwo umieścić w strategii. Termin wypełniania ankiet mija 18 sierpnia 2020 r.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/mazury_mieszkancy

fot. Jan Borodziuk

Mazury

Skip to content