1

Władze Powiatu

Zdjęcie Starosty
Marcin Paliński
Starosta Nidzicki
Zdjęcie Wicestarosty
Paweł Przybyłek
Wicestarosta
Skarbnik – Renata MrózSekretarz – Elżbieta Bieniek