Banner Nidzica

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego przeznaczonej do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

Poleć

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego przeznaczonej do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Skip to content