Banner Nidzica

Informacja Wydziału Komunikacji w sprawie zmian terminów od 1 lipca 2023 roku

Poleć

Uprzejmie informujemy, że w związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 1 lipca 2023 r. będą obowiązywać 30-dniowe terminy na:

– dokonanie rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

– zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie przypominamy, że niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem na właściciela pojazdu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Skip to content