1

Komunikat dot. wody w Napierkach

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy informuje, że na podstawie badań sanitarno-epidemiologicznych woda z wodociągu Napierki nadaje się do spożycia oraz celów sanitarno-higienicznych po przegotowaniu.