Banner Nidzica

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy prowadzi nabór na szkolenia w trybie weekendowym dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy pn. „Język polski dla obywateli Ukrainy”.

Poleć

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy prowadzi nabór na szkolenia w trybie weekendowym dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy pn. „Język polski dla obywateli Ukrainy”.

Nabór trwa do 22.09.2022 r.

Planowany termin szkolenia: 24.09.2022 r. – 30.10.2022 r.

Czas trwania szkolenia: 46 godzin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy ul. Traugutta 23 pok. 11 lub telefonicznie pod nr 89 6250 169

 

***

Повітова Служба Праці в Нідзіці проводить набір на навчання по вихідних днях для безробітних або шукачів роботи, зареєстрованих у Повітовій Службі Праці в Нідзіці під назвою:”Польська мова для громадян України”.

Набір триває до 22.09.2022.

Запланована дата навчання: 24.09.2022 – 30.10.2022.

Тривалість навчання: 46 годин.Детальна інформація у Повітовій Службі Праці в м. Нідзіца, вулиця Траугутта 23, кімната 11 або за телефоном 89 6250 169.

           

Skip to content