Banner Nidzica

Powiatowy program stypendialny dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki

Poleć

Informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 obowiązuje nowy Program stypendialny dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki.

Celem programu jest:

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce, kulturze i sporcie osiąganych przez uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nidzicki,

2) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w danym roku szkolnym, tym samym ułatwienie im dostępu do edukacji oraz dóbr kultury,

3) zwiększenie motywacji uczniów do rozszerzania wiedzy poza program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności,

4) zachęcenie uczniów do reprezentowania Powiatu Nidzickiego w konkursach, zawodach
i olimpiadach na szczeblach co najmniej wojewódzkich. Program ma doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności powiatu.

Stypendia będą przyznawane za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki oraz spełniają, zależne od kategorii, kryteria określone w zamieszczonym poniżej Regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium będzie można składać po zakończeniu roku szkolnego do dnia 20 lipca w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Nidzicy, ul. Traugutta 23

REGULAMIN

Skip to content