Banner Nidzica

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

Poleć

“Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Od 29 marca do 27 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszary-a—d#:~:text=lata%202014%20%2D%202020.-,Od%2029%20marca%20do%2027%20maja%202022%20r.,Wiejskich%20na%20lata%202014%20%2D%202020.

Skip to content