1

Odznaczenia państwowe dla przedstawicieli samorządów oraz lokalnych działaczy z terenu Powiatu Nidzickiego

11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył dla Starosty Marcina Palińskiego, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Patryka Kozłowskiego, radnego Rady Miejskiej w Nidzicy Józefa Kotwickiego, Jana Domańskiego oraz Rafała Pyry odznaczenia państwowe i resortowe oraz Medal Niepodległości za szczególne zasługi dla naszego regionu poprzez pracę i działalność społeczną. Starosta Marcin Paliński został odznaczony przez prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. Patryk Kozłowski – radny sejmiku wojewódzkiego i Józef Kotwicki zostali odznaczeni przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jan Domański oraz Rafał Pyra zostali odznaczeni przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem “Pro Patria”.
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nidzicy

“Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski” – Władysław Anders Za nami uroczyste obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Nidzicy z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Nidzickiego na czele ze Starostą Marcinem Palińskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Bróździńskim, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Patryka Kozłowskiego oraz harcerzy, przedstawicieli duchowieństwa, lokalnych szkół, organizacji pozarządowych i partii politycznych. Niech żyje Niepodległa! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱