Banner Nidzica

Odznaczenia państwowe dla przedstawicieli samorządów oraz lokalnych działaczy z terenu Powiatu Nidzickiego

Poleć
11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Olsztynie Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył dla Starosty Marcina Palińskiego, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Patryka Kozłowskiego, radnego Rady Miejskiej w Nidzicy Józefa Kotwickiego, Jana Domańskiego oraz Rafała Pyry odznaczenia państwowe i resortowe oraz Medal Niepodległości za szczególne zasługi dla naszego regionu poprzez pracę i działalność społeczną.
 
Starosta Marcin Paliński został odznaczony przez prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.
 
Patryk Kozłowski – radny sejmiku wojewódzkiego i Józef Kotwicki zostali odznaczeni przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu odznaką honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 
Jan Domański oraz Rafał Pyra zostali odznaczeni przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem “Pro Patria”.
Skip to content