Banner Nidzica

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE DOBIEGŁA KOŃCA.

Poleć

W dniu 22.08.2018 r. nastąpił końcowy odbiór prac budowalnych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły i Internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Termomodernizacja budynków została wykonana w ramach  projektu nr RPWM.04.03.01-28-0046/17, pn. „Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim” w ramach Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W obu budynkach ocieplono ściany zewnętrzne oraz dach, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania poprzez montaż kotła na biomasę, wymianę rur, grzejników i montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, wykonano również izolację przewodów. Na budynku szkoły zamontowano panele fotowoltaiczne, które służą do podgrzewania wody.

W związku z realizacją inwestycji zmieniło się także otoczenie obu budynków.  

 

Skip to content