Banner Nidzica

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tablica Rfil rozbudowa obiektu sportowego

Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy obejmujące rozbiórkę istniejących, wyeksploatowanych elementów oraz budowę boisk: do piłki nożnej, wielofunkcyjnego, w tym boiska do piłki ręcznej oraz siatkówki, boiska do streetballa, kortu tenisowego, bieżni i skoczni do skoków w dal.

Zagospodarowanie terenu obejmie także wymianę ogrodzenia, bramy wjazdowej, montaż piłkochwytów, budowę chodników i dróg dojazdowych. W obiekcie stanąć ma mała architektura, nowe ławki, wiata rowerowa, tablica informacyjna. Nie zabraknie także nowych nasadzeń drzew iglastych, liściastych i trawników. Teren będzie odwodniony, doświetlony oraz monitorowany.

Dofinansowanie: 5 637 176, 86 zł
Wartość projektu: 8 137 176,86 zł

Tablica_RFIL_rozbudowa

Rozbudowa z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa z przebudową budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z rozbiórką istniejących budynków garażowych, budową budynku garażowego trzystanowiskowego, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową parkingu, oświetleniem zewnętrznym, odwodnieniem, monitoringiem posesji oraz wykonaniem przebudowy niezbędnej infrastruktury. Celem inwestycji jest poprawa jakości i zapewnienie bezpieczeństwa obsługi mieszkańców i klientów Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Dofinansowanie: 8 044 415,14 zł

Całkowita wartość inwestycji: 13 741 650,43 zł

Tablica RFIL stacja diagnostyczna

Wymiana ścieżki diagnostycznej oraz remont i modernizacja stacji diagnostycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

Przedmiotem inwestycji jest dostawa oraz montaż zgodnie z zaleceniami producenta uniwersalnej linii diagnostycznej, podnośnika dwukolumnowego 3,2 t, wykonanie robót budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Tablica RFIL ogrodzenie CKZ

Wymiana ogrodzenia zewnętrznego

Przedmiotem inwestycji jest wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy

Skip to content