1

Jednostki Powiatu

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NIDZICKIEGO

  • Centrum Kształcenia Zawodowego
  • Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nidzicy
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
  • Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy