1

Służby

Służby w powiecie nidzickim

  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nidzicy

  • Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nidzicy

  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy