1

Projekty i Fundusze

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 • AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

 • Doskonalimy zawodowców

 • Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy

 • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim

 • Cyfrowy Powiat

 • Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy

 • Dostępny samorząd – granty

 • KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I NAUCZYCIELI W POWIECIE NIDZICKIM

 • Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego

 • Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

 • Termomodernizacja budynku Szkoły i Internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

 • NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE W POWIECIE NIDZICKIM

 • CYFROWE SZKOŁY POWIATU NIDZICKIEGO – STAWIAMY NA TECHNOLOGIE IT!

 • TIK? Tak! Rozwijamy się zawodowo w ZSZiO w Nidzicy

 • Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim

 • Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy

 • E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM

 • PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W POWIECIE NIDZICKIM

 • ZDALNA SZKOŁA