Banner Nidzica
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Podstawa prawna: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.

herb
KOMUNIKATY Z POWIATU NIDZICKIEGO
Informacja o braku przydatności wody do spożycia

W dniu 21 lipca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia ze względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne – bakterie grupy coli.

Informujemy, że pracownicy MWiK przełączyli zasilanie miasta w wodę do studni zapasowych wybudowanych na wypadek tego typu zdarzeń. Woda z tych ujęć na podstawie ostatnich wyników nie jest skażona bakteriami coli. Ujęcia, w których stwierdzono zanieczyszczenia są w tej chwili płukane. W dniu jutrzejszym zostaną pobrane próby i natychmiast po otrzymaniu prawidłowych wyników wrócimy do zasilania miasta ze studni podstawowych. W najbliższych godzinach mogą występować chwilowe braki w dostawie wody oraz w wodzie może być większa zawartość chloru

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy przypomina, że na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 7 właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Niewypełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Skip to content