Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2024 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2024 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające

Czytaj dalej »

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2024 roku

Uchwała w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

Czytaj dalej »

Projekt #PowiAED_Nidzicki

Informujemy Państwa, że z inicjatywy KP PSP w Nidzicy, w porozumieniu ze Starostą Powiatu Nidzickiego a jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Czytaj dalej »

CYFROWY POWIAT

Powiat Nidzicki w dniu 12.10.2022 r. zawarł umowę o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu

Czytaj dalej »
Skip to content