Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2024 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2024 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające

Czytaj dalej »

WYJAŚNIENIE DOT. DYŻURÓW APTEK

Szanowni Państwo,          w związku z licznymi sygnałami mieszkańców Powiatu Nidzickiego o zamkniętych aptekach pełniących dyżury w porze nocnej, soboty, niedziele i dni świąteczne, informuję,

Czytaj dalej »
Skip to content