Powiat Nidzicki podpisał kolejną umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”.

Powiat Nidzicki   podpisał kolejną umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i

Czytaj dalej »

Zarząd Powiatu w Nidzicy ZAPRASZA organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu “Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zaproszenie Zarządu Powiatu w Nidzicy Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok – projekt Projekt_Uchwaly_Rady_Powiatu_w_Nidzicy_o_przyjeciu_programu_wspolpracy_z_org._poz._na_2024_r Formularz zgłaszania opinii do Programu Współpracy

Czytaj dalej »

Ćwiczenia RENEGADE

UWAGA! W dniach 17-26 maja 2023 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Czytaj dalej »

Sternik – edycja III

Sternik 2023 Odporność biznesowa to sposób działania – zmiana postaw, przekonań, zwinne metodologie i struktury, które pozwalają na dalszy rozwój. III edycja konkursu „Sternik” startuje

Czytaj dalej »
Skip to content