ZDALNA SZKOŁA

Powiat Nidzicki  w dniu 22 kwietnia 2020 r. podpisał umowę o powierzenie grantu nr 495/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi

Czytaj dalej »
Skip to content