Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2024 roku

Uchwała w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji

Czytaj dalej »
Skip to content