Banner Nidzica

Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Poleć

Uchwała nr IV/28/2024 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Mając na uwadze postanowienia art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1634), informuję o treści art. 33 §1a:

”Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.”

Skip to content