1

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2024 roku

herb
  • Uchwała ogłoszenie konkursu NPP
  • Zał. 1 wzór oferty
  • Zał. 2 Klauzula zadanie publiczne
  • Załacznik-do-Uchwały-Ogłoszenie-konkursu_2_0_MW