Banner Nidzica

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Poleć

logo pfron

logo wypozyczalnialogo cidon

 

 

 

 

Kto może wypożyczyć sprzęt

Każdy, kto:

– ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

– w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy:

– twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś,

– twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej ymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W celu złożenia elektronicznego wniosku przejdź do sow.pfron.org.pl

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON, tj. Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, tel. 89 722-90-00.

Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) – 22/8998922

Wyślij wiadomość e-mail na adres: infolinia.wypozyczalnia-pfron@rars.gov.pl

Skip to content