1

IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W POWIECIE NIDZICKIM

herb

OGŁOSZENIE NABORU

Na realizację Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nidzickiego zostanie przeznaczona kwota w wysokości 68 000 zł. Łączny koszt realizacji projektów inwestycyjnych tzw. twardych w poszczególnych gminach nie może przekroczyć kwoty 11 000 zł, natomiast łączny koszt realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. miękkich nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można składać w okresie od 1 września 2023 r. do 22 września 2023 r. na załączonym poniżej formularzu (w formie papierowej: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica lub w formie elektronicznej: sekretariat@).

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdują się w poniższych załącznikach:

  • Uchwała – zasady i tryb przeprowadzenia
  • Uchwała – podział wartości i harmonogram
  • Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia
  • Załącznik nr 2 – lista osób popierających

Zobacz poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego