1

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek

  • Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nidzicy
  • Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy