Banner Nidzica

XXV Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach

Poleć

XXV Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w jubileuszowej XXV edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 22-26 maja 2023 w Radziejowicach. Do udziału w kursie zapraszamy:

  • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
  • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
  • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Śląskiego. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będą dyskusje. Program będzie obejmował m.in. kwestie prawa humanitarnego z perspektywy trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Serdecznie zapraszamy do udziału obywateli Ukrainy zainteresowanych tą problematyką. Językiem wykładowym będzie język polski.

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu. Zgłoszenie uczestnictwa oraz CV prosimy przesyłać do 14 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: miedzynarodowy@pck.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w XXV Szkole MPHKZ

 

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do 24 kwietnia 2023.

Koszt udziału w kursie wynosi 1100 zł brutto. Koszt udziału w kursie dla osób posiadających status studenta wynosi 770 zł brutto. Ilość miejsc ograniczona.

Kurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: miedzynarodowy@pck.pl lub tel. 22 32 61 222

Skip to content