1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2023 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu – stypendia

Uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy

wzor_oferty

wzor_sprawozdania

wzór_umowy