1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – regranting

  • Uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy
  • wzór oferty 2023
  • wzór sprawozdania 2023
  • wzór umowy regranting 2023