Banner Nidzica

Zobacz, gdzie szukać pomocy ? Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu nidzickiego

Poleć

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  sporządza i aktualizuje Starosta.

Na poniższym wykazie ujęto dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu nidzickiego, a także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Skip to content