Banner Nidzica

IX edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Poleć

DO 31 MARCA 2023 ROKU TRWA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO DZIESIĄTEJ EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ IM. PROF. JANINY WENGRIS, PRZYZNAWANĄ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.   

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

Laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu zostali Krzysztof Majcher oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod adresem internetowym:

https://warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

Skip to content