1

CYFROWY POWIAT

herb

Logotypy Cyfrowy Powiat

Powiat Nidzicki w dniu r. zawarł umowę o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze

 

Celem projektu jest cyfryzacja jednostki publicznej – Starostwa Powiatowego w Nidzicy poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00

Okres realizacji projektu – r.