1

12 000 000 zł dofinansowania na remonty i przebudowę dróg powiatowych!